11.02.2022

Nadzor nad izvajanjem COVID-19 ukrepov

Pozdravljeni, 

v tej novički bomo odgovorili na vprašanje, kdo izvaja nadzor nad izvajanjem COVID-19 ukrepov. Tako rekoč vsi - inšpektorji, policaji in redarji - izvajajo nadzor nad izvajanjem COVID-19 ukrepov: maske, razdalije, oznake, število obiskovalcev, razkužila ipd. Nadzor opravljajo pristojni inšpektorati, občinska redarstva in policija - v okviru svojih nalog in pristojnosti.

Inšpekcijski nadzor opravljajo:

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) pri opravljanju gostinske dejavnosti,Tržni inšpektorat Republike Slovenije pri opravljanju trgovinske dejavnosti,Inšpektorat za šolstvo in šport v vzgojno-izobraževalnih zavodih in pri izvajanju organizirane športne dejavnosti, nad vsemi osebami prisotnimi v vzgojno-izobraževalnih zavodih in na območju športnih prireditev,Inšpektorat Republike Slovenije za delo v delovnem okolju delodajalca,Inšpektorat ( MKGP) Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pri nadzoru izvrševanja predpisov s področja kmetijstva, gozdarstva, vinarstva, lovstva in ribištva,Urad Republike Slovenije za kemikalije glede ustreznosti, učinkovitosti, dostopnosti na trgu in uporabe razkužil v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih in skupnih prostorih večstanovanjskih stavb, kjer je določeno obvezno razkuževanje rok,Inšpektorat za infrastrukturo v javnem potniškem prometu,  Inšpektorat za javni sektor v javnem sektorju.

Želimo vam lep dan, 
ekipa e-akademije


Ostale novice